رئيسى
هیچ نماینده‌ای از دفتر علی خامنه‌ای حضور نداشته است

هیچ نماینده‌ای از دفتر علی خامنه‌ای حضور نداشته است؛ در اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی ، هیچ نماینده ای از دفتر علی خامنه ای در آن شرکت نکرد.

هیچ نماینده‌ای از دفتر علی خامنه‌ای حضور نداشته است

در اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی ، هیچ نماینده ای از دفتر علی خامنه ای در آن شرکت نکرد.

رئیس جمهور ايران ظهر امروز تهران را به دعوت همتای تاجیکی خود ، امام علی رحمان ، برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای تهران را به مقصد تاجیکستان ترک کرد..

طبق پروتکل های تشریفاتی ، مراسم اخراج قبل از سفر مقامات عالی‌رتبه، مراسم بدرقه برگزار می شود و طبق معمول ، هنگام بدرقه روسای جمهور، یک یا چند نماینده از دفتر علی خامنه‌ای در این مراسم حضور می‌یابند.

اما تصاویر منتشر شده توسط رسانه های محلی نشان از عدم حضور نماینده خامنه ای در مراسم بدرقه ابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجی دارد.

ابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرد

ابراهیم رئیسی دقایقی پیش برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای وارد پایتخت تاجیکستان شد.

این اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران است.

بر اساس گزارش رسانه های ایرانی ، رئیس جمهور علاوه بر حضور در اجلاس شانگهای ، دیدارهای دو جانبه ای با سران و روسای هیات های حاضر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای خواهد داشت.

این در حالی است کە پیشتر جریانات سیاسی مخالف ایران با اشارە بە دست داشتن ا رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی دەهە ٦٠ در ایران ،خواهان بازداشت و محاکمە رئیسی در جریان سفرهای خارجی او شدە بودند.