دانشجویان
در اعتراض به "فضای پلیسی"؛ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تجمع كردند

اعتراض به “فضای پلیسی”؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به «فضای پلیسى»، «ایجاد رعب و وحشت و تهدید دانشجویان» تجمع کردند.

 دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تجمع كردند

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به «فضای پلیسى»، «ایجاد رعب و وحشت و تهدید دانشجویان» و «گسترش دخالت در پوشش دانشجویان حتی خارج از دانشگاه» تجمع کردند.

این تجمع در دانشگاه علم و صنعت چهار روز پس از ضرب و شتم یکی از اعضای انجمن اسلامی در حین توزیع بیانیه اعتراضی به اقدامات حراست و سرپرستان خوابگاه‌های دختران برگزار شد.

دانشجویان شعارهایی مانند “«خوابگاه دخترانه یک بندی از زندانه”، “حراست پلیسی نمی‌خواهیم” و “حراست بترسید ما همه با همه هستیم” سر دادند.

اعتراض دانشجویان به “فضای پلیسی”

تجمع کنندگان همچنین با صدور بیانیه ای خواستار توقف گشت زنی نیروهای حراست در سطح دانشگاه با موتور، توقف پیگرد دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی، رفع محدودیت خوابگاه ها و لغو سرشماری شبانه شدند.

در روزهای اخیر رسانه ها و دانشجویان از وجود «گشت ارشاد موتوری» در دانشگاه های امیرکبیر و تهران خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این گشت موتوری در مورد حجاب و همچنین دختران و پسرانی که کنار هم می نشینند هشدار می دهد و شماره دانشجویی آنان را یادداشت می کند.