استاندار تهران
درگیری لفظی استاندار تهران و یک نماینده بر سر انتخاب فرماندار

درگیری لفظی استاندار تهران و یک نماینده بر سر انتخاب فرماندار؛ استاندار تهران در واکنش به اعتراض به یک نماینده تاکید کرد كه شما جای من نباید فرماندار منصوب کنید.

درگیری لفظی استاندار تهران و یک نماینده بر سر انتخاب فرماندار

به گزارش رسانه های داخلی، مراسم معارفه فرماندار جدید رباط کریم در حالی برگزار شد که حسن نوروزی نماینده این شهرستان در مجلس نسبت به انتخاب نکردن گزینه مطرح شده از سوی خود در جلسه به محسن منصوری استاندار تهران اعتراض کرده است.
استاندار تهران هم پاسخ داد: شما نباید به جای من، فرماندار منصوب کنید.

استاندار تهران گفت: گزینه‌هایی که به عنوان فرمانداران بومی معرفی شدند هر کدام به نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند منصوری همچنین به نماینده رباط کریم تاکید کرد که شما نباید به جای استاندار، فرماندار منصوب کنید.

منصوری: شما که جای من نباید منصوب کنید!

مراسم معارفه یازدهمین فرماندار شهرستان رباط کریم در حالی برگزار شد که حسن نوروزی نماینده مجلس نسبت به عدم انتخاب گزینه مطرح شده از سوی خود در جلسه به محسن منصوری استاندار تهران اعتراض کرده است.

استاندار تهران پس از شنیدن این اعتراض و تشریح آن برای حضار گفت: گزینه هایی که به عنوان فرمانداران بومی مطرح شدند،هر کدام به نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند.

منصوری گفت: شما نباید به جای استاندار، فرماندار منصوب کنید.