درگیری با نیروهای امنیتی و تیراندازی شدید در بازار آهن تهران
درگیری با نیروهای امنیتی و تیراندازی شدید در بازار آهن تهران

درگیری با نیروهای امنیتی و تیراندازی شدید در بازار آهن تهران؛ ویدئوها و تصاویر جدیدی از درگیری در بازار آهن تهران ((شادآباد) که در برخی از آنها صدای تیراندازی به گوش می رسد. گزارش ها حاکی از حضور و حمله بسیاری از نیروهای سرکوب به بازاریان و معترضان در این بازار است.

درگیری با نیروهای امنیتی و تیراندازی شدید در بازار آهن تهران

ویدئوها و تصاویر جدیدی از درگیری در بازار آهن تهران ((شادآباد) که در برخی از آنها صدای تیراندازی به گوش می رسد. گزارش ها حاکی از حضور و حمله بسیاری از نیروهای سرکوب به بازاریان و معترضان در این بازار است. در برخی از تصاویر مامورانی با لباس آتش نشانی در میان نیروهای دولتی دیده می شوند.

ساعاتی پیش دود غلیظی از نقطه ای از این بازار بلند شد که گفته می شود ناشی از سوختن تعداد زیادی لاستیک بوده است.

همچنین صبح امروز گزارش شد که نیروهای حکومتی با یورش به بازار آهن، شیشه های ساختمان های این بازار را شکستند. دیروز بازار آهن یکی از بازارهایی بود که اعتصاب کرد و بازاریان علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

پنج ساعت است که داریم می‌جنگیم

در ویدئویی که امروز از بازار آهن شادآباد تهران منتشر شده، یک معترض می‌گوید: «پنج ساعت است که داریم می‌جنگیم.»