خودکشی‌ دانشجویان

حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، از تشکیل دو کمیته برای بررسی افزایش خودکشی‌ دانشجویان پزشکی تخصصی خبر داد.

این یک سریالی خودکشی‌ بود که طی چند ماه در بین دانشجویان پزشکی در دانشگاه های مختلف ایران شیوع پیدا کرده بود و به دلیل این مرگ یک تنش گسترش یافته بود.

کرمانپور گفت كه وظیفه اصلی بیمارستان های دولتی بر دوش دستیاران است كه برای دریافت تخصص مجدداً از پزشک به دانشجو تغییر می كنند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران همچنین افزود: «حقوق دانشجویان و دستیاران بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است».

کرمانپور همچنین توضیح داد: «به دلیل کمبود نیرو، شیوع ویروس کرونا، افزایش تعداد مبتلایان، کمبود مواد و لوازم بهداشتی و تعداد زیادی مرگ و میر ناشی از این ویروس،بسیاری از دستیاران دو برابر ساعت قانونی کار می کنند».

◊     مرگ مشکوک؟!

وی افزود: «اغلب بعضی از آنها به دلیل فشار روانی و عصبی زیادی که هر روز با آن روبرو می شوند و به دلیل تعداد زیادی مرگ ناشی از کرونا، حین کار بیهوش شده‌اند».

شایان ذکر است که در دوره گذشته، گزارش های متعددی وقایع خودکشی زنجیره ای در میان دانشجویان پزشکی تخصصی را منتشر کرده است.

به نوبه خود، محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، اظهار داشت که وی معتقد است مرگ بسیاری از این دانشجویان مشکوک و غیرقابل درک است.

شریفی‌مقدم به بسیاری از مشکلاتی که دانشجویان پزشکی تخصصی از آن رنج می برند اشاره کرد: «حقوق بسیار پایین بین دو تا سه میلیون تومان، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ ها، و ساعتهای کاری بالا از جمله مشکلات آن دانشجویان دستیاران است».