فرزاد انصاری‌فر
خواهر فرزاد انصاری‌فر: مقاومت همچنان ادامه دارد

خواهر فرزاد انصاری‌فر: برادرم فرزاد را کشتید من را به جرم دادخواهی خون برادرم به چهار سال و نیم حبس محکوم‌ کردید وامروز پدر و برادر کوچکم آرمان را به حبس محکوم کردید اما بدانید که مقاومت همچنان ادامه دارد

خواهر فرزاد انصاری‌فر: مقاومت همچنان ادامه دارد

خواهر فرزاد انصاری‌فر: مقاومت همچنان ادامه دارد

فرزانه انصاری فر خواهر جاویدنام فرزاد انصاری یکی از قربانیان قیام آبان ۹۸ در واکنش به حکم زندان و ممنوعیت خروج از کشور برای پدر و برادرش در فضای مجازی نوشت: برادرم فرزاد را کشتید، من را به جرم دادخواهی خون برادرم به چهار سال و نیم حبس محکوم‌ و امروز پدر و برادر کوچکم آرمان را به زندان محکوم کردید، اما بدانید که مقاومت همچنان ادامه دارد۔

به گفته وی، دادگاه انقلاب بندر ماهشهر امین و آرمان انصاری‌فر، پدر و برادرفرزاد انصاری‌فر را به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم كرد.

دادگاه انقلاب بندر ماهشهر امین و آرمان انصاری‌فر را به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم كرد

شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست مهران مهمان‌نواز هر یک از این شهروندان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت خروج از کشور محکوم کرد.