شاهین ناصری
خانواده شاهین ناصری از مسئولان زندان تهران بزرگ شکایت کردند

یک منبع نزدیک به خانواده شاهین ناصری که شاهد شکنجه نوید افکاری، گفت که پس از مرگ وی در زندان ، خانواده ناصری از مقامات و مسئولان زندان تهران بزرگ شکایت رسمی ثبت کردند.

خانواده شاهین ناصری از مسئولان زندان تهران بزرگ شکایت کردند

یک منبع نزدیک به خانواده شاهین ناصری گفت: پس از مرگ وی در زندان ، خانواده ناصری از مقامات و مسئولان زندان تهران بزرگ شکایت رسمی ثبت کردند.

آنها می خواهند عاملان قتل شاهین ناصری را شناسایی کرده و آنها را تحت تعقیب قرار دهند

از مسئولان مربوطه سوال کنید!

دادستان عمومی از پاسخگویی در خصوص مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجه های نوید افکاری طفره می رود

در مورد مرگ شاهین ناصری ، شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان تهران بزرگ ، محمد جعفر منتظری ، ادستان کل کشور که پس از رئیس قوه قضاییه ، که پس از رئیس قوه قضائیه دومین مقام مسئول قضایی بشمار می رود ، گفت: “از مسئولان مربوطه سوال کنید. تا اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند.”

احضار فرهاد سلمانپور به واحد حفاظت اطلاعات زندان تهران بزرگ

یک زندانی سیاسی در پی افشاگری درباره قتل مشکوک شاهین ناصری، به واحد حفاظت زندان تهران بزرگ احضار شده است.

فرهاد سلمانپور ، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ ، روز یکشنبه ۴ مهرماه با صدور پیامى صوتی احضار خود را به یگان حفاظت اطلاعات در زندان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش ، آقای سلمانپور در ارتباط با افشای اخیر مرگ مشکوک شاهین ناصری مورد بازجویی قرار گرفته است.