خانواده‌ قربانیان هواپیمای اکراینی
خانواده‌ قربانیان هواپیمای اکراینی خواستار عدم لغو تحریم رئیسی شدند

خانواده‌ قربانیان هواپیمای اکراینی خواستار عدم لغو تحریم رئیسی شدند، انجمن خانواده های قربانیان پرواز اوکراینى در بیانیه ای با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی ، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان یکی از عاملان کشتار پرواز PS752 توصیف کرد.

خانواده‌ قربانیان هواپیمای اکراینی خواستار عدم لغو تحریم رئیسی شدند

انجمن خانواده های قربانیان پرواز اوکراینى در بیانیه ای با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی ، به عنوان یکی از عاملان کشتار پرواز PS752 توصیف کرد.

اعضای این انجمن به دلیل عضویت وی در شورای عالی امنیت ملی در زمان حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به هواپیما ، رئیسى را به عنوان یکی از اصلی ترین مقصران این فاجعه توصیف کردند.

اعضای انجمن خانواده های قربانیان پرواز اوکراینى ، شورای عالی امنیت ملی رارا به دلیل صدور دستور باز‌گذاشتن آسمان ایران در شب حادثه، مقصر این فاجعه می‌داند. طبق گفته این انجمن ، این شورا پس از حادثه “دستور تحقیق مخفیانه وغیرمنصفانه‌ای” صادر کرد.

نه تنها اجازه نمی‌دهد ابراهیم رئیسی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شود، بلکه به لیست تحریم‌های کانادا و دیگر کشور‌ها افزوده شود

انجمن خانواده های قربانیان پرواز اوکراینى ضمن تشکر از همه کسانی که با خانواده ها همدردی کرده و هزینه های آنها را با “زندان و ت دور افتادن از تحصیل” پرداخت کرده اند
نوشت: “نه تنها اجازه نمی‌دهد ابراهیم رئیسی از لیست تحریم‌های بین‌المللی خارج شود” ، بلکه وی به لیست تحریم های کانادا و دیگر کشور‌ها افزوده شود.