خاموشی‌های
خاموشی‌های گسترده‌تری در راه است!

خاموشی‌های گسترده‌تری در راه است؛ سخنگوی صنعت برق از امکان قطعی‌های گسترده‌تر برق در تابستان خبر داده است.

خاموشی‌های گسترده‌تری در راه است!

سخنگوی صنعت برق از امکان قطعی‌های گسترده‌تر برق در تابستان خبر داده است.

مصطفی رجبی مشهدی روز دوشنبه ١۴ تیر گفت: “اگر رله ها به درستی کار نکنند ، شاهد خاموشی های گسترده در کشور خواهیم بود و بنابراین برای حفظ ثبات کل شبکه برق به این رله ها برای حفظ پایداری شبکه برق کل کشور نیازمندیم.”

او افزود؛ وقتی سطح تولید و مصرف بیش از حد استاندارد باشد و میزان مصرف قابل کنترل نباشد ، رله ها به طور خودکار فعال می شوند و برق تعدادی از مشترکان قطع می شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: با بیان این‌که روزهای بسیار گرم را پیش رو داریم اعلام کرد “با توجه به گرمای پیش رو احتمال اینکه این میزان حتی از 66000 مگاوات نیز فراتر رود، وجود دارد.”

اعتراض به قطع برق

ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد ساکنان منطقه‌ای در تهران علیه علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ، پس از قطع برق شعار می دهند.

در یک صحنه از این ویدئو ، جایی که تاریکی در همه جا وجود دارد ، معترضین شعارهای “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر دیکتاتور” را سر می دهند.

در هفته های اخیر تهران شاهد خاموشی و خاموشی است اما در روزهای اخیر با گرمای زیاد هوا این وضعیت تشدید شده و در برخی مناطق چندین بار در روز برق قطع شده است.