زنان بی‌حجاب

احمد علم الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی با اعلام ضرورت ابراز تنفر و خشونت نسبت به زنان بی‌حجاب، آن را یک “تکلیف الهی” توصیف کرد.

نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی در خطبه نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی، زنان را به حجاب دعوت کرد و زنان بی حجاب را محکوم و از آنها انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: «زن بدحجاب و ولنگار باید احساس کند مردم از او بدشان می‌آید. قصه باید مردمی باشد. یعنی مردم باید مشکل را حل کنند نه نیروی انتظامی، اظهار نفرت و انزجار از زنان بی‌حجاب، یک تکلیف الهی است».

مردم باید مشکل را حل کردند نه نیروی انتظامی، مردم باید اظهار نفرت کنند، روز یکشنبه روز زن است و تکلیفمان را هم در مبانی فکری و اعتقادی خود روشن کنیم». 

نماینده خامنه‌ای اضافه کرد که حجاب آزادی زنان است و منتهی بی حجابی زن در عرصه‌های اجتماعی آزادی زن نیست بلکه آزادی مردها است.

شایان ذکر است که زنان بی‌حجاب در ایران مورد خشونت روحانیت قرار می گیرند، در حالی که یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در اصفهان گفت: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند».