خامنه‌ای، مسائل اقتصادی را به عنوان «تهدید بزرگی» در سال ۱۴۰۲ شناخت
خامنه‌ای، مسائل اقتصادی را به عنوان «تهدید بزرگی» در سال ۱۴۰۲ شناخت

خامنه‌ای، مسائل اقتصادی را به عنوان «تهدید بزرگی» در سال ۱۴۰۲ شناخت؛ در پیام نوروزی ۱۴۰۳، رهبران ایران به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران توجه ویژه دادند و آن را به عنوان یکی از مسائل “تلخ” سال ۱۴۰۲ مطرح کردند.

خامنه‌ای، مسائل اقتصادی را به عنوان «تهدید بزرگی» در سال ۱۴۰۲ شناخت

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پیام خود اظهار کرد که “نقطه‌ ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد، باید در این زمینه‌ها فعّال عمل کنیم”، تأکیدی که بر ضرورت اقدامات فوری و موثر در حوزه اقتصادی و معیشتی ایران داشت.

در پیام خود، علی خامنه‌ای به این موضوع اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ “کارهای زیادی هست” که باید انجام شود و تأکید کرد که همه اقشار جامعه، از مسئولین کشور گرفته تا آحاد مردم، متعهد به انجام این کارها باید باشند. این بیان نشان از ضرورت همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی داشت.

در مقابل، ابراهیم رئیسی، رئیس‌ ایران، در گزارش خود از عملکرد دولت خود در سال ۱۴۰۲ در زمینه اقتصادی، نتایج مثبتی را برجسته کرد و اظهار کرد که “برآیند اتفاقات سال، رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش‌ها بود”.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲

در پیام خود، ابراهیم رئیسی اظهار کرد که بر اساس برآورد مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ “حداقل شش درصد خواهد بود” و اظهار کرد که در سه سال اخیر، کشور رشدهای بالای چهار درصد را تجربه کرده است.

او بیان کرد که این میزان رشد، نشان از تغییر مثبت در روند اقتصادی کشور است، زیرا میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کمتر از یک درصد بوده است.

این بیان نشان از افزایش قابل توجه رشد اقتصادی در دوره اخیر و تأکید بر تحولات مثبت در این زمینه دارد.