حقوق زنان

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی با حمله به فعالان حقوق زنان گفت که آنها عامل بسیاری از مشکلاتی هستند که در جامعه ایران رخ داده است.

وزیر کشور اظهارات جنجالی درباره فعالان زن و فمینیست ها کرد و تاکید کرد که اندیشه های فمینیستی جز تحقیر و تضعیف جایگاه زنان اثری ندارد.

اظهارات وزیر در جلسه دومین روز از اولین نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در دولت سیزدهم بیان شد.

وحیدی اظهار داشت: «افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد، بلکه باید با مکتب های فکری که امروز در رابطه با زن وجود دارد کاملاً حساب مان را جدا کنیم».

  • غربی‌ها در دریایی از غفلت غرق شدند!

وزیر کشور ادامه کرد که جامعه باید متوجه تهدیدات مربوط به زنان به رهبری فعالان حقوق زنان باشد، زیرا شناخت کارکرد دشمن بر اخلاق، عملکرد، فکر، روان و اندیشه بانوان خیلی مهم است.

وحیدی همچنین به نقش زنان در انقلاب اشاره کرد و گفت: «باید فرصت ها و تهدیدها را در حوزه زنان بشناسیم اعتقاد دارم اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود».

وزیر کشور همچنین از وضعیت زنان در کشورهای غربی انتقاد کرد و توضیح داد که غربی ها در دریای غفلت غرق می شوند و اینکه وضعیت جمهوری اسلامی متفاوت است زیرا مانیفست محکم و منشوری برای زنان دارد.