حمله سایبری
حمله سایبری به شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل

حمله سایبری به شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل، پس از حمله سایبری در سایت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه های آن ، سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناه حمل و نقل در کشور نیز در دسترس نیست.

حمله سایبری به شرکت حمل و نقل

پس از حمله سایبری در سایت راه آهن ، سایت شرکت حمل ونقل زیربناه حمل و نقل در کشور نیز در دسترس نیست.

مقامات جمهوری اسلامی از اصطلاحات “اختلال در شبکه” و “اختلال در اینترنت” برای اشاره به این حملات پی در پی استفاده می کنند.

 شرکت راه آهن دچار اختلال شد

حمله سايبرى به شركت راه آهن بعد از ظهر جمعه 18تیر 1400 ، سیستم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دچار اختلال شد. سعید رسولی ، مدیرعامل راه آهن ، صبح روز شنبه با اشاره به این گفت: “بعد از ظهر دیروز و پس از بروز اختلال در برخی سامانه های شرکت راه آهن ، همکاران فنی بررسی مشکل را آغاز کردند و بخشی از این اختلال برطرف شد.”

وی با تأکید بر اینکه این اختلال در سیستم اتوماسیون است و هیچ ارتباطی با قطارها ندارد ، افزود: قطارها از روز گذشته تا الان که با شما صحبت می‌کنم به طور منظم بر اساس برنامه زمانبندی اعزام می‌شوند