ورزشگاه مشهد

امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در واکنشی عجیب در پی حمله به زنان در ورزشگاه مشهد اعلام کرد که رژیم ایران به وضعیت زنان در افغانستان اهمیت می دهد!

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در جریان شرکت در نشست “همسایگان افغانستان” که در چین برگزار شد، با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان، تاکید کرد که نقش زنان در افغانستان برای ایران بسیار مهم است.

اظهارات وزیر ایرانی در مورد زنان در افغانستان باعث تمسخر ایرانیان شد زیرا گفته می شد تنها دو روز پس از حمله نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی با اسپری فلفل به زنان ایرانی که قصد ورود به ورزشگاه مشهد را داشتند.

♦     تعلیق فوتبال ایران

شایان ذکر است که فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که فدراسیون گزارش‌های نگران کننده از عدم ورود زنان به ورزشگاه در مشهد دریافت کرده و از فدراسیون فوتبال ایران خواسته در این زمینه توضیح دهد.

فیفا نیز تایید کرد که راه ورود زنان به ورزشگاه‌ها باز شده و این مسیر قابل برگشت نیست و اینکه در صورت اثبات صحت این حادثه، احتمال تعلیق فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر وجود دارد.

به محض اعلام بیانیه فیفا، احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد که هیات ایرانی با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، درباره جلوگیری از تعلیق فوتبال ایران مذاکره خواهد کرد.