خوزستان
حمایت ۵۵ روزنامه نگار از قیام مردم خوزستان

۵۵ روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای سرکوب اعتراضات در خوزستان ، قطع اینترنت و خاموش کردن صدای رسانه‌ها را محکوم کردند 

حمایت ۵۵ روزنامه نگار از قیام مردم خوزستان

پنجاه و پنج روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات خوزستان ، قطع اینترنت و خاموش کردن صدای رسانه‌ها.

گفتند که مقامات دولتی “دده‌ای قلم‌به‌مزد را در میانه بحران اجیر کرده و به خوزستان فرستاده‌اند تا روایتی دست‌ساخته و سفارشی به‌عنوان روایت خوزستان منتشر کنند. “

تظاهرات ایرانیان با سر دادن شعارهایی برای سرنگونی نظام به تهران می رسند

نیوزویک با اشاره به فیلم های منتشر شده از اعتراضات مردم تهران نوشت. در این ویدئوها جمعیتی شعار می دهند که هدف آن سقوط جمهوری اسلامی است.

در این گزارش آمده است: اوایل روز دوشنبه ، با وجود تلاش نیروهای جمهوری اسلامی برای سرکوب ناآرامی های هفته گذشته در جنوب غربی ایران ، اعتراضات به پایتخت گسترش یافت.

نیوزویک تأیید کرده است؛ تظاهرکنندگان روز دوشنبه در چندین نقطه از پایتخت به خیابان ها آمدند. فیلم های منتشر شده توسط فعالان مخالف و دیگران که در توییتر بارگذاری شده اند نشان می دهد ده ها نفر در خیابان ها مسدود شده و شعارهای “مرگ بر خامنه ای” سر می دهند.