محمود احمدی نژاد
حمایت محمود احمدی نژاد از مردم اوکراین

محمود احمدی نژاد؛ مقاومت شرافتمندانه و تقریباً بی نظیر شما نقشه های شیطانی دشمنان بشریت را برملا کرد.

حمایت محمود احمدی نژاد از مردم اوکراین

حمایت محمود احمدی نژاد از مردم اوکراین؛ محمود احمدی نژاد در توئیتی در حمايت مردم اوکراین نوشت:

ملت بزرگ اوکراین
رئیس جمهور زلنسکی
مقاومت شرافتمندانه و تقریباً بی نظیر شما نقشه های شیطانی دشمنان بشریت را برملا کرد.
اعتماد داشته باشید که ملت بزرگ ایران در کنار شماست و این ایستادگی قهرمانانه شما را تحسین می کند.

احمدی‌نژاد: مقاومت مردم اوکراین نقشه‌های شیطانی دشمنان بشریت را برملا کرد

محمود احمدی نژاد در توئیتی خطاب به رئیس جمهور و مردم اوکراین نوشت: مقاومت شما نقشه های شیطانی دشمنان بشریت را برملا کرد. مردم ایران در کنار شما ایستاده اند و این مقاومت قهرمانانه را ستایش می‌کند

احمدی نژاد: اوکراین، قربانی سازش زشت قدرت های نظامی شد

دکتر.. احمدی نژاد: همانطور که اشاره کردید جنگ شروع شده است. جنگی گسترده که من بسیار متاسفم بابت این حادثه ای که اتفاق افتاد. تصاویر را می بینیم؛ زنان و کودکان و مردم بی پناه گرفتار سیاست های بین الملل شده اند. در واقع، اوکراین قربانی یک سازش زشت و یک بازی حتی زشت تر از قدرت های نظامی جهانی شده است.