طالبان
حمایت از رژیم تروریستی | ایران به سفارش طالبان سوخت به افغانستان می رساند

ایران به سفارش طالبان سوخت به افغانستان می رساند؛ طالبان تعرفه های سوخت از ایران را به شدت کاهش داده است.

ایران به سفارش طالبان سوخت به افغانستان می رساند

به گفته یک انجمن صنعتی در افغانستان ، ایران فرآورده‌های نفتی را به دستور طالبان به افغانستان صادر می‌کند.

انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران توضیح می‌دهد که طالبان به ایران اطلاع داده که تحویل سوخت مجدد امکان پذیر است.

طالبان تعرفه‌های سوخت از ایران را کاهش داده است

به دلیل نگرانی‌های امنیتی، برخی از فروشندگان ایرانی پیش از این تجارت با کشور همسایه را متوقف کرده بودند.
اما صادرات چند روزی است که دوباره شروع شده است. بنا بر این، طالبان تعرفه‌های سوخت از ایران را کاهش داده است.

پس از روی کار آمدن افراط گرایان سنی در افغانستان، قیمت سوخت به علت فرار بسیاری از مردم با اتومبیل به حومه شهرها، بالا رفته است. حکومت ایران توسط شیعیان شکل گرفته است.

اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی کشور، از کابل فرار کرده است

در این میان، طالبان رئیس جدید بانک مرکزی را منصوب کرده است؛ در بیانیه‌ای که یکی از سخنگویان طالبان ارائه کرده است بیان شده: «حاجی محمد ادریس به نظم دهی به نهادها و حل مشکلات اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند کمک خواهد کرد.» از زمان روی کار آمدن طالبان در بیش از یک هفته پیش، بانک‌ها در افغانستان بسته شده و بسیاری از ادارات خالی شده اند.

اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی کشور، از کابل فرار کرده است. به گفته وی، دارایی های بانک مرکزی از دسترس طالبان خارج است.

نويسنده

پويا بهرامى