حضور رسول خادم، در مناطق سیل زده
حضور رسول خادم، در مناطق سیل زده

حضور رسول خادم، در مناطق سیل زده؛ رضا لایق، سابقه‌یار تیم ملی کشتی ایران، در ویدئویی که منتشر کرده، حضور رسول خادم، قهرمان کشتی جهان و المپیک، در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان را به تصویر کشیده است نوشته: «قبلا هر ده روزی یکبار می‌رفتند اما این روزها کاملا آنجا مستقرند.

وقتی ماشینش را می‌بینند، از کوچک و بزرگ، زن و مرد خوشحالی در وجودشان موج می‌زند

بیشتر مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند، [خادم را] می‌شناسند. نه به واسطه شهرت قهرمانی بلکه به دلیل حضور مداوم در کنارشان، زمان‌های حضور رسول خادم و یارانش را می‌دانند، به همین خاطر در آن روز همه مردم چشم به جاده می‌دوزند که ماشینش را ببینند. وقتی ماشینش را می‌بینند، از کوچک و بزرگ، زن و مرد خوشحالی در وجودشان موج می‌زند.»

حضور رسول خادم، در مناطق سیل زده

رضا لایق، سابقه‌یار تیم ملی کشتی ایران، در ویدئویی که منتشر کرده، حضور رسول خادم، قهرمان کشتی جهان و المپیک، در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان را به تصویر کشیده است. او اظهار می‌کند که قبلاً هر ده روز یکبار به این مناطق می‌رفتند، اما اکنون به‌طور مداوم در آنجا حضور دارند. بیشتر مردم این منطقه، رسول خادم را شناخته و او را به دلیل حضور پایدارش در کنارشان می‌شناسند. به همین دلیل، در هنگام حضور او و یارانش، همه مردم به دنبال دیدن ماشین او هستند. دیدن ماشین او، خوشحالی و شادی را درون آن‌ها به وجود می‌آورد، بدون توجه به سن و جنس.