حسین سلامی
حسین سلامی شلیک به هواپیمای اوکراینی را شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران خواند!

حسین سلامی: ما در عملیات جنگ روانی نمی توانستیم دشمن را متوقف کنیم، باید روی زمین او را متوقف می کردیم!

حسین سلامی شلیک به هواپیمای اوکراینی را شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران خواند!

حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در جلسه علنی مجلس از شلیک به هواپیمای اوکراینی دفاع کرد.

حسین سلامی گفت: ما در عملیات جنگ روانی نمی توانستیم دشمن را متوقف کنیم، باید روی زمین او را متوقف می کردیم!.

او علناً از شلیک عامدانه موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی که همه مسافران آن را کشته است، دفاع می کند.

فرمانده سپاه پاسداران گفت: باید تصور دشمن در عکس‌العمل را فرومی‌پاشاندیم

فرمانده سپاه پاسداران گفت: «باید تصور دشمن در عکس‌العمل را فرومی‌پاشاندیم» و «با شکل‌دهی واقعیت‌های سخت می‌خواستیم از یک جنگ بزرگ با جنگ یک جلوگیری کنیم».

سلامی در این سخنرانی غیرعلنی در ۲۲ آذر۹۸ ضبط شده است با تااکید بر سلب ابتکارعمل عمل، غافلگیری و فریب دشمن گفت:اینجا میدانی نبود که ما فکر کنیم ما می‌زنیم و تمام.

بابک غفوری‌آذر: چقدر ترسناک است وقتی که می‌دانیم این برنامه واقعا اجرا شد!

بابک غفوری‌آذر روزنامه‌نگار در این باره گفت: چقدر ترسناک است وقتی که می‌دانیم این برنامه واقعا اجرا شد.

همه صحبت‌های حسین سلامی در نشست غیرعلنی ۲۲ دی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است، اما از همین بخش‌های منتشره، می‌توان به یک برداشت کلی از برنامه‌ای که برای توقف واکنش احتمالی آمریکا در آن شب طراحی کرده بودند، رسید.