نوزاد دختر

به گزارش تارنمای ساینس‌آلرت، جمعیت زنان در کشورهای جهان کاهش می‌ یابد و ۴.۷ میلیون نوزاد دختر تا سال ۲۰۳۰ از بین بروند.

مطالعات اخیر گزارش داده است که در ۱۲ کشور شواهد قوی مبنی بر عدم تعادل جنسیتی وجود دارد و ۱۷ کشور دیگر در معرض خطر هستند.

همچنین در آن گزارش آمده است که از دهه ۱۹۷۰، سقط جنین با انتخاب جنسیت ۲۳ تا ۴۵ میلیون دختر را کشت.

بر اساس مطالعات اخیر، پیش بینی می شود که ۴.۷ میلیون نوزاد دختر تا سال ۲۰۳۰ از بین بروند.

محققان می گویند باید اقدامات فوری در چین، هند، آلبانی، ارمنستان، آذربایجان و ویتنام برای دستیابی به تعادل جنسیتی انجام شود.

آنها تأکید کردند که اگر این تعادل به دلیل ترجیح پسرها بر دختران بر هم بخورد، مدل سازی نشان می دهد که تا سال ۲۱۰۰ این احتمال وجود دارد که ۲۲ میلیون دختر دیگر از دست بروند.

از سوی دیگر، محققان گفتند که علاوه بر سقط جنین مبتنی بر جنسیت، کودک کشی و عدم مراقبت های بهداشتی مناسب برای زنان را دلیل از بین رفتن فرزندان دختر و زنان در سراسر جهان می دانند.

بنابراین، محققان نسبت به احتمال کاهش چشمگیر تعداد زنان هشدار داده و نسبت به انجام اقدامات شدید هشدار داده اند.