هفت‌تپه
جشن و آتش بازی کارگران نیشکر؛ بدنبال ابطال واگذاری مالکیت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی

جشن و آتش بازی کارگران نیشکر، طبق حکم دادگاه ، واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پس سال‌ها تجمع و اعتراض کارگران، باطل شد و باید به دولت برگردانده شود. این شرکت در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی از چرخه دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل شد.

ابطال واگذاری مالکیت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی

واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پس سال‌ها تجمع و اعتراض کارگران، باطل شد و باید به دولت برگردانده شود. این شرکت در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی از چرخه دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل شد.

طی سالهای گذشته ، کارگران شرکت هفت تپه بارها خواستار برآورده شدن خواسته هایشان در تجمع ها و اعتراضات بوده اند و پس از این راهپیمایی ها ، تعدادی از کارگران از شغل خود اخراج شده و در برخی موارد دستگیر و با شکایت از طرف کارفرما با پرونده سازی هایی مواجه شدند.

در این دوره ، کارگران اظهار داشتند که یکی از خواسته های اصلی آنها لغو انتقال شرکت به بخش خصوصی است.

جشن و آتش بازی کارگران نیشکر

پس از سالها تجمع و اعتراض کارگران ؛ انتقال هفت تپه به بخش خصوصی باطل شده است

این شرکت در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی از چرخه دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل شد.