بازداشت متهم به تجاوز
جزييات بازداشت متهم به تجاوز به دو زن در تهران

مردی در تهران که متهم است دو زن جوان را با خودرو خود به اطراف شهر برده و آنها را مورد آزار جنسی قرار داده بود، بازداشت شد.

جزييات اين حادثه چیست؟

 جزييات بازداشت متهم به تجاوز به دو زن در تهران؛ بنا بر این گزارش، چندی پیش دختر جوانی به نام مهتاب در اداره پلیس اظهار داشت: در منزل یکی از دوستانم ميهمان بودم و سپس برای رفتن به خانه در خیابان سوار بر یک خودروی پراید شدم. راننده در مسیر ما بود. زمانی که ناگهان مسیر خود را تغییر داد و مرا با زور و تهدید به بیابان های اطراف تهران برد، مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و سپس ا وسایل با ارزشم را دزدید.

پس از آغاز تحقیقات برای دستگیری اين متهم، دختر دیگری با حضور در دادسرای امور جنایی تهران; او پس از اتمام کارش نیز از محل کار خارج شده و وقتی خودروی پسر جوان می شود تا به سمت خانه برود، پسرجوان او را مورد آزار و اذیت قرار داد.

جزييات بازداشت متهم به تجاوز به دو زن در تهران

در نهایت متهم با بررسی دوربین های مداربسته شناسایی و بازداشت شد.

احمد، متهم این پرونده پس از دستگیری خود را بیگناه معرفی کرد و به مأموران گفت: با دو دختر بچه در ارتباط بودم و با هم دوست بودیم اما آنها به بهانه های مختلف از من پول گرفتند و وقتی فهمیدم هستند. من به دوستی ام با آنها پایان دادم و چون فکر می کردم از من اخاذی می کنند، رابطه مان را تمام کردم و حالا آنها خواستار انتقام هستند.