تیراندازی
تیراندازی به دختران در اصفهان!

تیراندازی به دختران در اصفهان؛ در روز ٢٨ مرداد‌ماه ، مردی به نام “ف” چندین زن و حداقل یک مرد را مورد اصابت تیرهای ساچمه‌ای با کلت پنج‌ونیم قرار داده است.

ضارب با قرار وثیقه آزاد شد

روزنامه شرق گزارش داد که مردی در اصفهان پنجشنبه ٢٨ مرداد چندین زن و حداقل یک مرد را با کلت شلیک کرده است.

به گزارش اين روزنامه ، وی پس از چند روز با وجود شکایت تعدادی از شهروندان با تامین وثیقه آزاد شد.

این فرد با کمک نیروهای امنیتی در مدت ۴٨ ساعت دستگیر شد ، اما در کمتر از یک ماه با قید وثیقه آزاد شد.

تیراندازی به دختران در اصفهان!

خبرنگار این روزنامه پس از تماس یکی از خانواده ها و صحبت با خانواده های سه دختر مورد اصابت گلوله ، برای تهیه گزارش به اصفهان رفت. خانواده های این سه نفر گفتند که در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهرا ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده، به سوی این سه زن جوان شلیک شده بطوری که مجبور شده‌اند به مراکز درمانی مراجعه کنند.

هنگام رفتن به بیمارستان ، یک خانواده متوجه شد که حداقل پنج نفر به همین دلیل در بیمارستان بستری شده اند.

در بخشی ، این گزارش اشاره می کند که رفتار بد خانواده فرد تیرانداز از یک سو و سابقه این خشونت در اصفهان از سوی دیگر ، بسیاری از خانواده ها را بر آن داشت تا با پوشش این پرونده در رسانه ها به دنبال رسیدگی قانونی به این حادثه باشند.