دادگاه
توهین به خمینی در جلسه دادگاه حميد نورى در سوئد

هفدهمین جلسه به اتهامات علیه حمید نوری ، داديار سابق زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران ،در فضایی متشنج پیگیری و در جلسه بعدازظهر متوقف شد.

توهین به خمینی در جلسه دادگاه حميد نورى در سوئد

 توهین به خمینی در جلسه دادگاه حميد نورى در سوئد ؛ هفدهمین جلسه به اتهامات علیه حمید نوری، داديار سابق زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران، در فضایی متشنج پیگیری و در جلسه بعدازظهر متوقف شد.

این جلسه به استماع شهادت علی اکبر بندلی ، زندانی سیاسی و یکی از قربانیان اعدام های ۶۷، به عنوان شاکی و شاهد در پرونده نوری اختصاص داشت كه شاكى از روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به را “فریبکار” ، “دجال” شیطان مکار توصیف کرد. اعتراض چند باره نوری منجر و روند دادگاه ابتدا برای دقایقی متوقف و سپس به طور کامل به زمان دیگری موکول شد.

علی اکبر بندلی در سال ۶۰ به اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

هواداران سازمان مجاهدین خلق در مقابل دادگاه استکهلم سوئد تجمع کردند

همزمان با محاکمه امروز ، تعدادی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در مقابل دادگاه استکهلم سوئد تجمع کردند.

علی اکبر بندلی در سال ۶۰ هنگامی که “سرباز وظیفه” بود به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد. او زندان خود را در زندان های گوهردشت ، قزل حصار و اوین سپری کرده است.