مترو تهران
توقف طولانی در خطوط مترو تهران؛ شکستن پنجره قطار به دلیل خرابی سیستم تهویه

شکستن پنجره قطار به دلیل خرابی سیستم تهویه پس از توقف طولانی مدت به دلیل اختلال در خطوط مترو تهران.

شکستن پنجره قطار به دلیل خرابی سیستم تهویه

شکستن پنجره قطار توسط یک زن ایرانی؛ به دلیل نقص فنی در خطوط مترو تهران، که منجر به توقف ساعتی قطار در ایستگاهی در مرکز شهر شد و مسافران احساس تهویه نداشتند. زنی برای باز کردن مجرای هوا پنجره را شکست

شکستن پنجره قطار به دلیل خرابی سیستم تهویه پس از توقف طولانی مدت. مردم بخاطر تهیه اکسیژن مجبور به شکستن شیشه‌های قطار شدند

برخورد ناشایست انتظامات مترو با مسافران

ویدئویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که صبح امروز شنبه ۲۹ آبان ماه در پی نقص فنی و توقف مترو در ایستگاه ابن سینا تهران که باعث معطلی و انتظار طولانی مسافران شد، شهروندان به این وضعیت اعتراض کردند و خواستار آن شدند. مسئولان پاسخگو خواهند بود و با برخورد ناشایست انتظامات مترو مواجه خواهند شد.

در حالی که نقص و توقف مترو سبب اختلال در روال زندگی و کار روزانه مردم می‌شود، مسئولان مدیریت شهری و زیرمجموعه های خود به جای عذرخواهی، جلب رضایت شهروندان کارکنان تحت امر آنان به جای عذرخواهی و دلجویی از شهروندان و سعی در رفع مشکل، اقدام به برخوردهای ناشایست با مردم می‌کنند..