خاندوزی
توبیخ شدید خاندوزی توسط رییسی!

ابراهیم رئیسی به خاندوزی گفت: آقای خاندوزی چرا خوابى؟! تا قبل از وزارت چهار تا برای بورس و اقتصاد طرح داشتی ولی الان خبری از تو وطرح های شما نیست؟!

آقای خاندوزی چرا خوابیدی؟!

توبیخ شدید خاندوزی توسط رییسی؛ اخیرا ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت تذکرات شدیدی را نسبت به یکی از اعضای هیأت دولت داشته اند‌.

ریس جمهورى ايران با ابراز گله از وضعیت نابسامان بورس و سقوط آزاد شاخص در دوره مدیریت خاندوزی بر اقتصاد خطاب به خاندوزی گفت: آقای خاندوزی چرا خوابیدی؟! تا قبل از وزارت چهار تا برای بورس و اقتصاد طرح داشتی ولی الان خبری از تو وطرح های شما نیست؟!

گفته می شد رئیس جمهور پس از گزارشی از نقش وزیر اقتصاد در اقدامات منفی شاخص بورس به خاندوزی تذکر شدید داد.

توبیخ شدید خاندوزی توسط رئیسی!

اخیرا  رئیسی در جلسه هیات دولت تذکرات شدیدی را نسبت به خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئيسى داشته اند‌.

برخی از اعضای کابینه پس از تذکر شدید رئیسی برخی از اعضای کابینه گفتند که توبیخ خاندوزی شدیدترین تذکر در عمر کوتاه دولت سیزدهم به یک وزیر بوده است.

گفته می شود امروزه خاندوزی بیشتر وقت خود را به جای تنظیم وضعیت معیشتی و مالی مردم در نصب دوستان خود در مراکز حساس اقتصادی کشور می گذراند.