تهدید دیگری از سوی سپاه پاسداران ایران برای اروپا
تهدید دیگری از سوی سپاه پاسداران ایران برای اروپا

تهدید دیگری از سوی سپاه پاسداران ایران برای اروپا؛ فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین سلامی، در ادامه و نشان کشیدن برای اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی را به حمله با «سلاح‌های دوربرد» تهدید کرد و موضوع تهدیدات «نفتی و امنیت» مردم این قاره را مطرح کرد.

تهدید دیگری از سوی سپاه پاسداران ایران برای اروپا

وی روز دوشنبه ۸ اسفند در مراسمی در شهر آبادان مدعی شد که «تمام فراری‌ها و همه مقامات گروه‌های سیاسی تجزیه‌طلب» قبلا اروپا را به میدان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده اند.

وی همچنین مدعی شد که رسانه های اروپایی و «مقام رسمی و کاملاً فارسی از براندازها حمایت می کنند و به آنها امکانات و سلاح می دهند».

حسین سلامی هیچ دلیلی برای این ادعا ارائه نکرد که رسانه های داخلی کشورهای اروپایی و رسانه های فارسی زبان اروپا برای «براندازان» علیه جمهوری اسلامی هیچ شواهد و مدارکی ارائه نکرد.

مراقب باشید و خودتان را به خطر نیندازید

اما فرمانده کل سپاه با این‌حال زبان به تهدید گشوده و با اشاره به عبور نفت از آبراهه‌های خلیج فارس به اروپایی ها گفت: ماه این‌ها می‌گوییم بیشتر از این ادامه ندهند، خویشتنداری کنند. خو آرام باشند،دامنه تحمل ملت ایران هم حد و حدودی دارد، آنها با نفت و امنیت زنده اند و باید مراقب باشند و خود را به خطر نیندازند.

حسین سلامی مدعی شد: برد سلاح‌هایمان را طوری تنظیم کرده‌ایم که اروپا تهدید نشود، می‌توانستیم برد سلاح‌هایمان را افزایش دهیم، اما این کار را نکرده‌ایم، و سپس کشورهای اروپایی را به «سوء استفاده از خویشتنداری» جمهوری اسلامی متهم کرد.