واکسیناسیون اجباری

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی کارکنان واکسینه نشده را تهدید کرده است که اگر کارت واکسن ندارند “واکسیناسیون اجباری” باید هر سه روز تست پی‌سی‌آر بدهند.

محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران اعلام کرد: «کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی که کارت واکسن نداشته باشند باید برای حضور در محل کار هر ۷۲ ساعت یک‌بار تست پی‌سی‌آر بدهند».

سخنان معاون وزارت بهداشت متضاد بود، زیرا وی هنگام سخنرانی خود تاکید کرد که واکسیناسیون اجباری نیست، اما کارکنان باید کارت واکسیناسیون دارند!

وی اضافه کرد: «در صورتیکه فردی از کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت‌های خصوصی کارت واکسن نداشته باشد باید هر ۷۲ ساعت یکبار تست پی سی آر بدهد».

همچنین در جریان برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران، فرهادی اعلام شد که مقامات محلی در تهران تصمیم گرفتند از ۲۷ مهر کار از راه دور برای کارکنان ادارات استانداری تهران را لغو کنند. 

وی توضيح داد که لغو کار از راه دور و بازگشایی مدارس در کشور نیازمند اقدامات جدید و سختگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا است.

معاون وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت که بازگشایی مدارس منوط به واکسیناسیون همه معلمان و افزایش پوشش واکسیناسیون برای دانش آموزان است.