گسترش فساد

امروز، سه شنبه ۸ تیر، گروهی از پزشکان ایرانی در بیانیه ای اعلام کردند که در اعتراض به گسترش فساد در سراسر کشور تجمع خواهند کرد.

پزشکان ایرانی گفتند که کل جامعه پزشکی، از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص، تجمع هایی را در سراسر کشور در اعتراض به بی‌توجهی به سلامت مردم، گسترش فساد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت و تخلفات گسترده وزارت بهداشت و بی‌توجهی به حقوق جامعه پزشکی برگزار می کنند.

◊     اعتراض به همه ظلم‌هایی

در بیانیه ای گروهی از پزشکان آمده: «ما امتحان خود را پس داده‌ایم چه در زمان جنگ چه در زمان کرونا، تمام راه‌های اعتراضی از قبیل نامه‌نگاری و جمع‌آوری امضا را انجام داده و اعتراض‌مان را به گوش مسئولان رسانده‌ایم اما منفعت شخصی و فساد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت مانع از برقراری عدالت شده است».

آنها اضافه کردند: « ما بسیاری از همکارانمان را در جاده‌های خدمت از دست دادیم. بسیاری از آن‌ها را در مبارزه با بیماری از دست دادیم اما مسئولان مربوطه حتی یک دلجویی از خانواده‌های آن‌ها نکردند. بسیاری از پزشکان ترک طبابت کرده، بسیاری از کشور خارج شدند اما باز هم مسئولین سلامت مردم برایشان اهمیت نداشت».

بیانیۀ گروه‌های پزشکی توضیح داد: «در اعتراض به همه ظلم‌هایی که به ما روا داشتید از بردگی دوران دانشجو تا پایمال کردن حقوق دوران طبابت‌مان، روز سه‌شنبه تمام گروه‌های پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص در سراسر کشور تجمع خواهند کرد».