خامنه‌ای
تذکر شدیدالحن خامنه‌ای به رئیس صدا و سیما!

از سوی دفتر علی خامنه‌ای به رئیس صدا و سیما اخطار داده شده است که “مگر رادیو تلویزیون پهلوی را تحویل گرفته‌اید که چنین می‌گویید؟ صدا و سیما جمهوری اسلامی، صدای انقلاب اسلامی بوده، هست و خواهد بود!”

تذکر شدیدالحن خامنه‌ای به رئیس صدا و سیما!

تذکر شدیدالحن خامنه‌ای به رئیس صدا و سیما؛ از سوی دفتر علی خامنه‌ای به پیمان جبلی اخطار داده شده است که “مگر رادیو تلویزیون پهلوی را تحویل گرفته‌اید که چنین می‌گویید؟ صدا و سیما جمهوری اسلامی، صدای انقلاب اسلامی بوده، هست و خواهد بود!”

با وجود اینکه کمتر از دو ماه از انتصاب پیمان جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما توسط علی خامنه ای به ریاست سازمان صدا و سیما می گذرد، اما هشدارهای جدی بسیاری از دفتر وب به جبلی داده شده است.

اولین تذکر به پیمان جبلی در خصوص برنامه تبلیغاتی اش برای بازگشت عادل فردوسی پور به آتنن رسانه ملی بود.

چرا رئیس صدا و سیما از خامنه ای اخطار می گیرد؟

این وعده در سفر به اهواز در حالی اعلام شد که ممنوعیت برنامه نود مستقیماً از طرف بیت رهبری اجرا شد.

اما این هشدارها به همین جا ختم نشد. پس از سخنرانی جبلی در مراسم افتتاحیه و بیان اینکه «رسانه ملی باید صدای بی‌صدايان باشد»، دفتر خامنه‌ای به او اخطار داده شد که «مگر رادیو تلویزیون پهلوی را تحویل گرفته‌اید که چنین می‌گویید؟ صدا و سیما جمهوری اسلامی صدای انقلاب اسلامی بوده، هست و خواهد بود.

شنیده ها حاکی از آن است که پیمان جبلی پس از پخش برنامه های پوپولیستی و در راستای شعارهایی که وی در زمان تودیع و معارفه خود بیان کرده، اخطارهای متعددی به وی داده شد.