تحصیل زنان

مهرداد ویس کرمی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحصیل زنان مانع از بچه دار شدن آنها می شود.

ویس کرمی، نماینده خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش مجلس، اظهار داشت: «این موضوع با طرح حمایت از جوانان و قانون مصوب مجلس در تضاد است».

وی توضیح داد که بین تحصیل زنان و ازدواج و فرزندآوری رابطه معکوس وجود دارد، و تاکید کرد که هدف قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” این است که زنان بتوانند نقش مادری خود را ایفا کنند.

ویس کرمی که یکی از برجسته ترین حامیان قانون “جوانی جمعیت” است، نشان کرد: «این طرح کار از راه دور و شرایط تحصیلی را آسان تر و انعطاف پذیرتر می کند».

وی اضافه کرد که این طرح به گونه ای تدوین شده است که زنان احساس کنند ازدواج و فرزندآوری مانعی برای ادامه تحصیل و سمت های علمی و حرفه ای آنها نیست.

♦   استفاده از قوانین کیفری برای محدود کردن حقوق زنان 

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۵ آبان، پس از تصویب قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در مجلس و شورای نگهبان، به وزارت بهداشت دستور داده بود که این را اجرا کند.

قانون جدید به افرادی که دارای فرزند بیشتری هستند، مزایای مالی و حرفه ای اعطا می کند، استفاده از داروهای ضد بارداری را محدود و ممنوع می کند و سقط جنین را ممنوع می کند.

از سوی دیگر، سازمان های حقوق بشر از این قانون انتقاد کرده و آن را «نقض مستقیم حقوق زنان» توصیف کرده اند.

همچنین آنها یک بیانیه صادر کردند و خواستار لغو آن قانون شدند زیرا زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که نقض حقوق آنها به عنوان یک انسان است.

این سازمان ها همچنین استفاده جمهوری اسلامی از قوانین کیفری برای محدود کردن حقوق زنان را محکوم کردند که نقض آشکار حقوق جنسی و باروری زنان است.