خشونت علیه زنان
تجمع فعالان مدنی سنندج در اعتراض به خشونت علیه زنان در مقابل ساختمان دادگستری

 جمعی از فعالان مدنی شهر سنندج امروز چهارشنبه ۱۴ مهر ماه در اعتراض به خشونت علیه زنان مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند و خواستار اقدام دادستانی و نهادهای مربوطه برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان شدند.

تجمع فعالان مدنی در اعتراض به خشونت علیه زنان در مقابل ساختمان دادگستری

تجمع فعالان مدنی در اعتراض به خشونت علیه زنان در مقابل ساختمان دادگستری؛ جمعی از فعالان مدنی شهر سنندج در اعتراض به خشونت علیه زنان مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند

 و در روزهای گذشته ، فائزه ملکی نیا دختری ۲۲ ساله به بهانه آنچه ناموس نامیده میشود توسط پدرش سوزانده شد و او در بیمارستان درگذشت.

این حادثه نارضایتی و خشم بسیاری از شهروندان و فعالان مدنی برانگیخه است.

در ادامه اعتراض به خشونت علیه زنان و قتل دلخراش فائزه ملکی به دست یکی از اعضای خانواده، «پدر»، صبح امروز جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی مقابل دادگاه سنندج تجمع کردند.

پزشک شجاع تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

 دکتر ایمان نوابی از راز جنایتی هولناک را فاش می کند. پس از انتشار خبر سوزاندن دختری بی گناه توسط پدرش، این پزشک شجاع با وجدان تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

 روز دوشنبه ، ۱۲ مهر ، دادستان عمومی و انقلاب کردستان و شورای انقلاب خبر سوزانده شدن دختر بی گناه توسط پدرش در روستاهای سنندج را تأیید کردند و در عین حال تأکید کرد که وی “دستور برخورد” با پزشک منتشر کننده خبر را نیز داده است