تجمع سراسری معلمان
تجمع سراسری معلمان؛ شعار «یه سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه» در تجمع معلمان اصفهان

تجمع سراسری معلمان؛ معلمان معترض در شیراز و اصفهان در تجمعات اعتراضی خود شعارهای «یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه»‌ و «سیسمونی رو رها کن، فکری به حال ما کن»‌ سر دادند

شعار «یه سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه» در تجمع معلمان اصفهان

معلمان معترض در شیراز و اصفهان شعارهای «یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه»‌ و «سیسمونی رو رها کن، فکری به حال ما کن»‌ سر دادند

در تجمعات سراسری معلمان، فرهنگیان معترض در شیراز و اصفهان در اعتراض به سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سيسمونی نوزاد در تجمعاتشان شعار «یه سيسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه!»

آغاز تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران

همزمان با تجمع معلمان در شهرهای ایران، گزارش ها حاکی از فضای امنیتی شدید مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و دستگیری تعدادی از معلمان در حوالی این وزارتخانه است.

تجمع سراسری معلمان ایرانی در اعتراض به آیین‌نامه ناقص بودن رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و سیستماتیک» فعالان صنفی از صبح روز اول اردیبهشت در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شده است.

طبق فیلم های منتشر شده، محیط امنیتی مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران به شدت امنیتی است. محمد حبیبی سخنگوی انجمن صنفی معلمان از ممانعت ماموران از برگزاری تجمع و بازداشت چند تن از معلمان خبر داده است.