تجمع بازنشستگان
تجمع بازنشستگان؛ بنر اعتراضی بازنشستگان خطاب به "عمو قالیباف"

تجمع بازنشستگان؛ بازنشستگان تامین اجتماعی با حمل یک بنر خطاب به رییس مجلس نوشتند: «عمو قالیباف، بودجه منو ساختی، پشت صحن انداختی، بازنشسته‌ها اومدن،‌ چی‌چی آوردن، قد خمیده، یخچال خالی»

 بنر اعتراضی بازنشستگان خطاب به “عمو قالیباف”

 بازنشستگان تامین اجتماعی که روز یکشنبه در اعتراض به بی‌تفاوتی به وضعیت مستمری، معیشت و مطالبات خود مقابل مجلس تجمع کردند، بنری در دست داشتند و خطاب به رئیس مجلس نوشتند: «عمو قالیباف، بودجه منو ساختی، پشت صحن انداختی، بازنشسته‌ها اومدن،‌ چی‌چی آوردن، قد خمیده، یخچال خالی»

روز یکشنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۰، بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی استان کرمانشاه در مقابل ساختمان مرکزی این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان خواستار اجرای طرح همسان سازی حقوق و مستمری ماهیانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات اقتصادی خود هستند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه با پهن کردن سفره خالی

روز یکشنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۰، بازنشستگان تامین اجتماعی در اقدامی نمادین در اعتراض به سفره خالی خود در مقابل ساختمان تامین اجتماعی کرمانشاه سفره پهن کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.

بازنشستگان تامین اجتماعی خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.