تجمع اعتراضی

ویدیوها و گزارش‌ هایی منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از تظاهرات و تجمع اعتراضی کشاورزان و دامداران در استان اصفهان امروز، چهارشنبه ۱۶ تیر، است.

ده ها کشاورز و دامدار در اعتراض به بدتر شدن شرایط زندگی خود در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تظاهرات اعتراضی ترتیب دادند.

معترضان بر اساس فیلم ها و گزارش های منتشر شده در توییتر، شعار “بی‌شرف، بی‌شرف” را به نیروهای ویژه انتظامی که مقابلشان به صف شده بودند، سر دادند.

کشاورزان اصفهان به دلیل کمبود آب، فقدان حق آبه و خسارات و بیکاری ناشی از خشک شدن مزارع، اعتراض کردند.

https://twitter.com/faresnews24/status/1412737133035536388?s=19

دامداران همچنین با دامهای خود در اعتراض به کمبود علوفه دامشان و گرانی هزینه‌ های تولید شیر خام تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری ترتیب دادند.

از سوی دیگر، گزارش شده است که دامداران دامغان امروز، چهارشنبه، به کاهش قیمت شیر ​​و گوشت و افزایش قیمت خوراک و نهاده ها اعتراض کردند.

شایان ذکر است که روزهای اخیر شاهد اعتراضات مستمر دامداران و کشاورزان در سراسر کشور بر سر وضعیت فعلی بوده است.

کشاورزان ایرانی در استان های مختلف از عدم رضایت خود از شرایط زندگی بد و به نبود علوفه برای دامشان و بی توجهی دولت به خواسته های آنها، خبر داده اند.

کشاورزان اصفهانی خاطرنشان كردند كه آنها بیش از یک بار از سیاست آب و توزیع آن در ایران طی سالهای اخیر ابراز شكایت و اعتراض كرده اند.