اصفهان
تجمع اعتراضی مردم اصفهان در کنار زاینده رود

مردم اصفهان در شامگاه ۱۴ آذر۱۴۰۰ بار دیگرکنار زاینده رود تجمعی اعتراضی برگزار کردند و نشان دادند که عزم خود برای رسیدن به خواسته های عادلانه خود مصمم است

تجمع اعتراضی مردم اصفهان در کنار زاینده رود

مردم اصفهان در شامگاه ۱۴ آذر۱۴۰۰ بار دیگرکنار زاینده رود تجمعی اعتراضی برگزار کردند 

آزادی موقت چند نفراز بازداشت‌شدگان اعتراضات اصفهان

رئیس دادگستری اصفهان با اشاره به تشکیل «شعبه ویژه» برای رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان آخرین تظاهرات اعتراضی استان، از آزادی موقت چند نفر از آن‌ها خبر داد.

اسدالله جعفری روز یکشنبه ۱۴ آذر، بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اصفهان و تعداد آزاد شدگان، گفت که تعدادی از بازداشت شدگان به طور موقت «با قرار وثیقه»، «معرفی وکیل» و «وثیقه‌گذار» آزاد شدند. “.

رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه برخی از بازداشت شدگان را محرکان اصلی خواند و گفت: تنها تعدادی از آنها که در بازداشت موقت به سر می برند حق اعتراض داشتند و اعتراض شماری دیگر در دادگاه پذیرفته نشده و هم‌چنان باید در بازداشت بمانند.

کوثری: الحمدلله نظام صبر و تحملش بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد

اسماعیل کوثری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اعتراضات بی‌آبی در اصفهان گفت: انتظامی اسلحه ندارد و «بسیار صبورانه با معترضان برخورد کرد».

الحمدلله نظام و نیروهای مسلح برای برقراری امنیت صبر و تحمل‌شان بالاست، تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد هیچ اشکالی نمی‌بیند