تجمع اعتراضی مالباختگان آذویکو؛ حواله داران شرکت صنعتی خودرو آذربایجان، برای دومین بار متوالی راهپیمایی اعتراضی را در مقابل وزارت صمت ترتیب داد.

تجمع اعتراضی مالباختگان آذویکو

  1. حواله داران شرکت آذویکو، برای دومین بار متوالی راهپیمایی اعتراضی را در مقابل وزارت صمت ترتیب داد.

امروز سه شنبه ، ۳۰ شهریور، گروهی از قربانیان شرکت صنعتی خودرو آذربایجان (آذویکو) در مقابل وزارت صنعت ، معدن و تجارت تجمع کردند.

بر اساس این گزارش ، دخالت نیروی انتظامی سبب بروز درگیری میان تنی چند از معترضان و ماموران شده است.

درگیری با ماموران نیروی انتظامی

تجمع اعتراضی غارت شدگان آذویکو و درگیری با ماموران نیروی انتظامی

بر اساس این گزارش ، دخالت نیروی انتظامی سبب بروز درگیری میان تنی چند از معترضان و ماموران شده است.

شرکت آذیکو پیش به دریافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی و عدم بازگردادن آن به حساب خزانه دولت و همچنین با کلاهبرداری از ۵ هزار مشتری را متهم کرده است.

مطابق قرارداد بین مشتریان و شرکت آذیکو منعقد گردید.

۵۰ درصد قیمت نهایی پیش فروش در زمان انعقاد قرارداد و مابقی در زمان تحویل خودرو تعیین شد.

بر اساس گزارشات متعدد ، پرداخت رشوه توسط مدیریت آذویکو منجر به صدور مجوز پیش فروش به این شرکت شد و آذیکو نتوانست چنین تعداد خودرو را در مدت زمان محدود ارائه دهد.