تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی دوستداران محیط زیست در اعتراض به سیاست‌های مخرب در قبال تالاب هورالعظیم

تجمع اعتراضی دوستداران محیط زیست؛ گروهی از فعالان محیط زیست در خوزستان در اعتراض به سیاستهای مخرب وزارت نیرو که که باعث خشک شدن تالاب هورالعظیم و مرگ آبزیان این تالاب شده است، روز شنبه راهپیمایی ترتیب دادند.

تجمع اعتراضی در خوزستان در اعتراض به سیاست‌های مخرب در قبال تالاب هورالعظیم

گروهی از فعالان محیط زیست در خوزستان در اعتراض به سیاستهای مخرب وزارت نیرو که که باعث خشک شدن تالاب هورالعظیم و مرگ آبزیان این تالاب شده است، روز شنبه راهپیمایی ترتیب دادند.

این فعالان که در برابر سازمان آب و برق استان، به عنوان نماینده وزارت نیرو تجمع کرده بودند ، خواستاررهاسازی حق‌آبه هورالعظیم و پایان سیاست‌های مخرب در حوزه منابع آبی شدند.

در بنرهایی که تظاهرکنندگان حمل می کردند ، عبارت های “تالاب‌های خوزستان تشنه‌اند” و “پرندگان مهاجر مهمان تالاب‌های ما هستند” بود.

با توجه به فیلم های دریافتی ، یکی از فعالان حاضر در این تجمع سهل انگاری وزارت نیرو را محکوم کرد و گفت که تالاب هورالعظیم ریه تنفسی منطقه است ، اما به دلیل کمبود آب ، میلیون ها ماهی تلف شدند . طوفان های بزرگ گرد و غبار ظاهر شد ، مردم را به حاشیه برد و تالاب ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند

تجمع اعتراضی دوستداران محیط زیست

امروز شنبه ۱۲ تیر دوستداران محیط زیست با تجمع درب سازمان آب و برق استان خوزستان خواستار تامین حق آبه هورالعظیم شدند.