بیمارستان تامین اجتماعی

قائم مقام مدیرعامل بیمارستان میلاد، حمیدرضا صفی خانی، میزان مرگ و میر ویروس کرونا در بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی كشور را توضیح داد.

صفی خانی در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز سه شنبه، در بیمارستان میلاد برگزار شد، گفت: «بیمارستان میلاد خدمات فوق تخصصی را ارائه می دهد که بیمارستان های دیگر به مشتریان خود ارائه نمی دهند».

وی افزود: «آنچه در کرونا رخ داد منجر به استفاده از ظرفیت فوق تخصصی شد که برای بیمارستان کرونا نیز برای بیمارستان درآمدزا بود».

  •  مادران باردار پرخطر

قائم مقام مدیرعامل ادامه داد: «مقایسه میزان مرگ و میر بیمارستانی در عرصه بین المللی نشان می دهد که شاخص بیمارستان میلاد کمتر از نیم میانگین جهانی است».

صفی خانی گفت: «یکی از مهمترین شاخص های جهانی میزان مرگ و میر مادران در معرض پرخطر است، بنابراین کرونا پرخطر بودن مادران باردار را به میزان قابل توجهی افزایش داده است».

وی تاکید کرد: «بیمارستان تامین اجتماعی میلاد روزانه بیش از ۱۲ مادر در معرض پرخطر بیماری کرونا را پشتیبانی می کند»

به نوبه خود، معاون درمان بیمارستان میلاد، مهدی ناقوسی، به برخی از جراحی ها در بیمارستان میلاد در برخی روزها انجام می شود، اشاره کرد و گفت: «در عین حال، همچنین به بیماران کرونا خدمات ارائه می دهیم».