دختران وزنه‌بردار ایران
تاریخ‌سازی دختران وزنه‌بردار ایران؛ ایران سوم جهان شد

در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی ، دختران وزنه برداری ایران با کسب دو مدال برنز و دو مدال نقره با مجموع ۳۹۳ امتیاز ، بر سکوی سوم جهان ایستادند و مدال برنز کسب کردند.

تاریخ‌سازی دختران وزنه‌بردار ایران

تاریخ‌سازی دختران وزنه‌بردار ایران؛ ایران سوم جهان شد؛ در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی ، دختران وزنه برداری ایران با کسب دو مدال برنز و دو مدال نقره با مجموع ۳۹۳ امتیاز ، بر سکوی سوم جهان ایستادند و مدال برنز کسب کردند.

غزاله حسینی در دوضرب ۵۹ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد و اولین مدال کاروان بانوان ایران را از آن خود کرد ، روز گذشته یکتا جمالی با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرد و در مجموع با ۲۰۵ کیلوگرم در سکوی دوم جهان ایستاد، و مدال نقره را برگردن آویخت

قابل ذکر است که طبق نتایج بدست آمده تیم ملی ایران پس از آمریکا و روسیه در رده سوم زنان جهان قرار گرفت.

ایران سوم جهان شد

تیم ایران با مجموع ۴۰۴ امتیاز بر سکوی سوم زنان جهان ایستاد. ایالات متحده به ترتیب با ۶۰۰ امتیاز و روسیه با ۵۰۷ امتیاز در رتبه اول و دوم قرار گرفتند.

فاطمه حسنپور ، فاطمه کشاورز ، خانم غزل حسینی ، خانم غزاله حسینی، خانم زهرا حسینی ، کیژان مقصودی ، کوثر تنها و یکتا جمالی نمایندگان ایران در بخش دختران مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان جهان بودند.