خمينى
به جای امام آمد.. بنویسید بدبختی و فلاکت آمد!

یک شهروند ساکن کرمانشاه با ارسال فیلمی درباره پرچم و نمادهای مراسم حکومتی سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ خطاب به مقام‌های حکومت گفت: به جای پرچم‌های “امام آمد” بنویسند: بدبختی و فلاکت و سرشکستگی آمد.

به جاى امام آمد.. بنویسید بدبختی و فلاکت آمد!

یک شهروند ساکن کرمانشاه با ارسال فیلمی درباره پرچم و نمادهای مراسم حکومتی سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ خطاب به مقام‌های حکومت گفت: آنها بذر ناامیدی را در دل مردم کاشتند و باید به جای پرچم‌های “امام آمد” بنویسند: بدبختی و فلاکت و سرشکستگی آمد.

به جای امام آمد.. بنویسید بدبختی و فلاکت آمد!

 ماجرای جنجالی برج آزادی و پرچم چین

جهان صنعت نوشت: برج آزادی که یکی از نمادین ترین میدان های تهران است، سه شنبه شب همزمان با آغاز دهه فجر رخت چینی به تن کرد!

ماجرا از این قرار بود که پرچم ایران و چین مشترکا بر این سازه کهن نقش بست که حساسیت ها، اعتراض ها و انتقادات زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.

بسیاری از کاربران با انتشار تصاویری از نورپردازی پرچم چین در کنار پرچم جمهوری اسلامی در برج میدان آزادی – در آستانه ۱۲ بهمن که جمهوری اسلامی آن را آغاز دهه فجر می نامد، ابراز تعجب و خشم کرده‌اند، برج شهید به عنوان نماد تهران مدرن ساخته شد و پس از انقلاب ۵۷ به نام آزادی نامگذاری شد.