به آتش کشیدن پایگاه بسیج در جنوب تهران
به آتش کشیدن پایگاه بسیج در جنوب تهران

به آتش کشیدن پایگاه بسیج در جنوب تهران؛ شامگاه دوشنبه ۸ اسفند، سردر یک پایگاه بسیج در جنوب تهران توسط معترضان به آتش کشیده شد.

به آتش کشیدن پایگاه بسیج در جنوب تهران

ویدیویی هایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود حاکی از آن است که شامگاه دوشنبه ۸ اسفند، مسئول پایگاه بسیج جنوب تهران توسط معترضان به آتش کشیده شد.

اعتراضات شبانه دانشجویان دانشگاه تهران

شامگاه دوشنبه ۸ اسفندماه، دانشجویان کوی های دانشگاه تهران در واکنش به تصمیم مدیران این دانشگاه مبنی بر تعطیلی خوابگاه ها و عدم حضور در کلاس های درس از ۲۵ اسفندماه تا هفتم اردیبهشت ماه، تجمع و شعارهای اعتراضی سر دادند.

این اعتراضات از شامگاه دوشنبه در محوطه دانشگاه تهران آغاز شد و از عصر به خوابگاه های دخترانه و پسرانه دانشگاه از جمله مجتمع فاطمیه و جمران سرایت کرد.

دانش آموزان دختر با شعار “آموزش حضوری حق مسلم ماست” راهپیمایی اعتراضی در حیاط اقامتگاه دخترانه الفاطمیه برپا کردند و در ادامه اعتراض خود در حیاط این اقامتگاه تجمع کردند.

از دیگر شعارهای اعتراضی دانشجویان در تظاهرات خوابگاه فاطمه، «دانشجوی با غیرت، حمایت حمایت»، «دانشجوی با غیرت، حمایت حمایت».

همزمان، دانشجویان دختر ساکن مجتمع خوابگاهی چمران نیز در اعتراض به مجازی سازی کلاس ها توسط مسئولان دانشگاه تهران و تعطیلی بیش از یک ماهه خوابگاه ها پس از تعطیلات نوروزی در ساختمان خوابگاه تجمع کردند و شعارهایی سر دادند.