بهشت زهرای تهران

سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در تهران، بحران جدی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان  بهشت زهرا اشاره کرد که این پنجمین بار است که با این مشکل روبرو می شود، زیرا موج مرگ و میر کرونا در تهران به شدت افزایش می یابد.

وی توضیح داد: « بهشت زهرا برای پنجمین بار از آغاز شیوع کرونا آرایش بحرانی به خود گرفته و در آماده باش کامل قرار دارد».

خال گفت که طی هفته های گذشته، وضعیت در بزرگترین آرامستان ایران بین ۳۰ تا ۳۵ قربانی کرونا بود، اما در روزهای گذشته، با ورود پایتخت به موج پنجم گسترش، تعداد کشته ها با درصد زیادی افزایش یافت.

وی اظهار داشت: «بهشت‌زهرا طی هفته‌های گذشته در شرایط خطی و بین ۳۰ تا ۳۵ نفر از جان‌باختگان کرونا ثابت بودیم. در روزهای گذشته عدد متوفیان کرونایی تهران با افزایش چشمگیر همراه بوده است».

مدیرعامل سازمان از انتقاد از وضعیت فعلی در سراسر ایران گفت: «در حالی که در شهرهای قرمز به ویژه تهران کارکنان نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی در شرایط دورکاری قرار گرفتند اکنون کارکنان بهشت‌زهرا با برنامه شرایط بحرانی به صورت دو و سه شیفت کاری در حال فعالیت هستند».