بیمارستان‌های
بستری بیماران در راهروی بیمارستان‌های اهواز

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، به دلیل کمبود تخت ، مراجعان در راهرو بیمارستان گلستان بستری شدەاند.

بستری بیماران در راهروی بیمارستان‌های اهواز

بستری بیماران در راهروی بیمارستان‌های اهواز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: به دلیل کمبود تخت ، مراجعان در راهرو بیمارستان گلستان بستری شدەاند.

فرهاد ابول‌نژاد در مصاحبه ای گفت: ” بارها گفته ایم که با کمبود تخت های عادی و بخش های مراقبت ویژه مواجه هستیم ، اما بدون ارائه خدمات هیچ بیماری وجود ندارد ؛ حتی تخت‌های اضافی به بخشی تحمیل شده یا بیمار در راهرو نگهداری شده است تا بیماران خدمات درمانی را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تایید خبر بستری شدن بیماران در بیمارستان در راهرو بیمارستان گلستان اهواز گفت: در تامین تخت بیمارستان و کمبود شدید تخت مشکل داریم.

در در ۱۹ دی ماه ۹۹ ، علی خامنه ای ورود واکسن های تأیید شده آمریکا و انگلیس کرونا را به ایران “ممنوع” کرد و به گفته خودی های نظام ، ایران را به “قتلگاه آخرزمانی” تبدیل کرد.

تعطیلی مراکز واکسیناسیون در کرمانشاه به دلیل کمبود واکسن

علی رضا طلوعی ، رئیس مرکز بهداشت کرمانشاه اعلام کرد: کمبود واکسن کرونا مراکز واکسیناسیون در کرمانشاه را بسته است.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه افزود: این مراکز از روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و در صورت ورود واکسن به استان و اختصاص سهميه به شهر کرمانشاه ، مراکز واکسیناسیون بازگشایی می شود.