چهارشنبه سوری
برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به رغم تلاش ها و ممانعت های گسترده حکومتی

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به رغم تلاش ها و ممانعت های گسترده حکومتی، مراسم چهارشنبه سوری در سه شنبه آخر سال 1399 در کمتر از 100 شهر در 27 استان این کشور برگزار شده است.

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به رغم تلاش ها و ممانعت های گسترده حکومتی

مراسم چهارشنبه سوری در سه شنبه آخر سال 1399 در از 100 شهر در 27 استان این کشور برگزار شده است.

https://twitter.com/rafighghadimi/status/1371917537101938688?s=20

ماموران و ارگانهای حکومتی با همکاری صدا و سیما سعی کردند به بهانه “کرونا” از برگزاری جشن ملی جلوگیری کنند و مردم را از عواقب ایمنی و بهانه های دیگر به وحشت اندازند.

از ظهر امروز جوانان این مراسم سنتی را در خیابان های مختلف شهرها زدن ترقه و نارنجک های صوتی و روشن آتش برگزار کرده اند.

مراسم چهارشنبه سوری در 100 شهر در 27 استان این کشور برگزار شد.

مردم و جوانان حداقل در 100 شهر 27 استان کشور با روشن کردن آتش و شعار “مرگ بر خامنه ای” روز ملی را جشن گرفتند.

این مراسم برای جلوگیری از تجمع در برخی از مناطق با هجوم افسران ارتش و پلیس روبرو شد.

در بسیاری از نقاط ، مردم شعار “مرگ بر خامنه ای” سر می دادند و تصاویر خامنه ای و رهبران دولت را می سوزاندند.

شایان ذکر است که سازمانهای دولتی تلاشهای بسیاری برای جلوگیری از برگزاری این جشن ملی انجام داده اند ، از جمله سخنگوی ناجا که روز یکشنبه ، 24 اسفندماه گفت: “مردم در صورت مشاهده فروش مواد محترقه باید به سامانه 118 اطلاع دهند. ”
وی افزود: “همه کارشناسان توصیه می کنند مردم شب چهارشنبه آخر سال در خانه بمانند.”