مدیرعامل امداد خودروی سایپا
برکنارى مدیرعامل امداد خودروی سایپا پس از افشای حق ماموریت ۵۳ میلیونی برای سفر به کربلا

محمد گودرزی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا پس از انتشار سندی مبنی بر دریافت ۵۳ میلیون تومان حق ماموریت برای سفر ۵ روزه به کربلا برکنار شد.

برکنارى مدیرعامل امداد خودروی سایپا پس از افشای حق ماموریت ۵۳ میلیونی برای سفر به کربلا

برکنارى مدیرعامل امداد خودروی سایپا پس از افشای حق ماموریت ۵۳ میلیونی برای سفر به کربلا ؛ محمد گودرزی، پس از انتشار سندی مبنی بر دریافت ۵۳ میلیون تومان حق ماموریت برای سفر ۵ روزه به کربلا برکنار شد.

پایگاه اطلاع رسانی شرکت سایپا اعلام کرد که مدیر عامل امداد خودرو، قبل از برکناری، کل مبلغ را به حساب این شرکت بازگردانده است.

حق ماموریت ۵۳ میلیون تومان برای سفر کربلا!

 در حالی که سایپا مدعی می کند که در بحران مالی است، مدیرعامل امداد خودرو حق ماموریت نجومی فقط سفر کربلا را به دست آورده است!

 مدیرعامل امداد خودرو سایپا پس از انتشار سندی مبنی بر دریافت ۵۳ میلیون تومان حق ماموریت برای سفر ۵ روزه به کربلا برکنار شد.

بر اساس سندی منتشر شده، محمد گودرزی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا در یک ماموریت پنج روزه به کربلا برای شرکت در مراسم اربعین مبلغی حدوداً ۵۳ میلیون تومانی دریافت کرده است!

 این به اصطلاح ماموریت از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور به صورت هوایی آغاز شد و در روز جمعه ۲ مهر ماه یعنی در کمتر از ۴۸ ساعت به پایان رسید در حالی که هزینه این ماموریت نجومی بابت پنج روز پرداخت شد.