برنامه واکسیناسیون

‌ رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران رسماً تأیید کرد که برنامه ملی واکسیناسیون به دلیل عدم تهیه واکسن کرونا اجرا نشده است.

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارتخانه، اعلام کرد که وزارت بهداشت علیرغم محدودیت های فراوان، هدف از واکسیناسیون حداقل ۱٫۳ میلیون نفر در مرحله اول در پایان سال ۱۳۹۹ بود، اما این در واقع عملی نشد.

وی افزود: «این عدم موفقیت به دلیل عدم تحقق وعده های کشورهای صادرکننده واکسن برای تهیه واکسن کووید-۱۹، از جمله روسیه و هند است.

رییس مرکز روابط عمومی گفت از این پس بیشتر واکسیناسیون عمومی در ایران بر اساس تولید واکسن ملی انجام می شود.

  • واکسینه کردن فقط ۱۴% از جمعیت 

وی افزود: «بیش از ۲۱  میلیون دوز واکسن کرونا مستقیماً از طریق نمونه کارهای کوواکس سازمان بهداشت جهانی خریداری شده است، اما تاکنون ۲,۳ میلیون دوز تحویل داده نشده است».

قابل توجه است که برنامه واکسیناسیون ملی در ایران به آرامی در حال پیشرفت است و رئیس کمیته ملی مبارزه با اپیدمی کووید-۱۹ فقط ۶۰ هزار دوز واکسن داده شد.

رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی اضافه کرد: «از آنجا که به هر فرد دو دوز داده می شود، تاکنون فقط ۳۰هزار نفر واکسینه شده اند».

وی توضیح داد که واکسن های وارداتی فعلی برای واکسیناسیون فقط ۱۴% از کل جمعیت برنامه ریزی شده برای واکسیناسیون کافی است.