برنامه های آموزش خانواده

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی، عدالت بهرامی، خبر داد که طی سه ماه نخست امسال ۵۰۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد منطقه مرکزی از برنامه های آموزش خانواده بهره مند شدند.

قائم مقام کمیته امداد اظهار داشت که کمک به زوج های جوان و تلاش برای دستیابی به موفقیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان با توجه به حمایت و ارتقا سطح فکری و فرهنگی خانواده ها از مهمترین اهداف کمیته امداد در بخش فرهنگی بود.

 بهرامی توضیح داد: «در سه ماهه اول امسال، ۵۰۰ خانواده برنامه های آموزش خانواده را تحت نظارت کمیته امداد منطقه مرکزی دریافت کردند».

وی افزود که آموزش کمیته امداد به نفع زنان سرپرست خانوار، دختران و پسران بازمانده از تحصیل کودکان ، دانش آموزان و زوج های جوان تحت حمایت این سازمان بوده است.

وی همچنین به اهمیت آموزش در توانمندسازی مددجویان اشاره کرد و تأکید کرد که توانمندسازی خانواده های تحت حمایت نیاز به افزایش فن آوری ها و ارتقا مهارت های فنی و علمی دارد.

قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی اضافه کرد که توانمندسازی مددجویان یکی از اولویت های مهم کمیته امداد است و تلاش در جهت ارتقا فرهنگ مددجو از جمله کارهای این سازمان به منظور ایجاد یک بستر توانمند سازی است.