احمد احمدی
برخورد غیر انسانی فدراسیون قایق رانی با احمد احمدی

احمد احمدی ، کاپیتان تیم قایقرانی ایران ، متنی را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد که در آن مشکلات خود را در رقابت برای کسب سهمیه المپیک نوشت و گفت: “ورزشکار حرفه ای و جزو ستارگان جهانی بودم، تحقیر شدم، باید قایق مجانی می‌گرفتم و شب در فرودگاه می‌خوابیدم! به حدی رسیدم که به خودکشی فکر می‌کردم.”

برخورد غیر انسانی فدراسیون قایق رانی با احمد احمدی کاپیتان تیم ملی

برخورد غیر انسانی فدراسیون قایق رانی با احمد احمدی ؛ احمد احمدی: “ورزشکار حرفه ای و جزو ستارگان جهانی بودم، تحقیر شدم، باید قایق مجانی می‌گرفتم و شب در فرودگاه می‌خوابیدم! به حدی رسیدم که به خودکشی فکر می‌کردم.”

احمدی با اشاره به وضعیت مالی نامناسب خود برای بازگشت به ایران ، گفت: “من طی چند روز پیامی مکرر به فدراسیون ارسال کردم و زنگ زدم تا برایم بلیت بگیرند که به تهران برگرد ، اما هیچ کس جواب نداد. من مانند گداها از چند ورزشکار خارجی پول قرض کردم تا به ایران برگردم. هیچ کس نمی‌داند بر من چه گذشت.

احمد احمدی کاپیتان تیم ملی قایقرانی از مسابقات جام ستارگان جهانی استعفا داد

کاپیتان تیم ملی قایقرانی اعلام كرد اعلام کرد که از مسابقات جام ستارگان جهانی استعفا داده است افزود: “غیرحرفه‌ای‌ترین رفتارها و بدترین بی‌احترامی‌ها را دیدم. دو هفته پیش نامه استعفایم را نوشتم در حالیکه این جام می‌توانست آینده قایق بادبانی ایران را تکان دهد.. ”