دامداران
با پهن کردن سفره خالی؛ دامداران تجمع اعتراضی برگزار کردند

پهن کردن سفره خالی؛ دامداران به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، قطع آب و برق و سایر مشکلات تجاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

با پهن کردن سفره خالی؛ دامداران تجمع اعتراضی كردند

تجمع اعترضی دامداران به ستوه آمده شهرکرد با پهن کردن سفره خالی

https://twitter.com/EterazB/status/1415209013608910850?s=20

دامداران به علت کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، قطع آب و برق و سایر مشکلات تجاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند، این دامداران امروز در اعتراض به این وضعیت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دامداران نیشابور

تجمع اعتراضی دامداران نیشابور در اعتراض به قیمت شیر و علوفه و احتکار خوارک دام در برابر سازمان جهادکشاورزی نیشابور

دامداران امروز در اعتراض به به قیمت شیر و علوفه و احتکار خوارک دام تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی دامداران چهارمحال بختیاری شهرکرد

تجمع اعتراضی دامداران چهارمحال بختیاری شهرکرد در اعتراض به کاهش قیمت شیر و گرانی علوفه در برابر استانداری

بحران قطع برق

مجتبی عالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفت که تولید شیر خام به دلیل خشکسالی ، کمبود و گرانی 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

وی به وضعیت بحرانی تأمین خوراک دام اشاره کرد و گفت: به دلیل خشکسالی و عدم برنامه ریزی مسئولان ، علوفه و کاه به عراق و ترکیه قاچاق می شود و گاوهای باردار به دلیل کمبود خوراک دام به کشتارگاه فرستاده می شوند